Song song với chương trình ECT (Early Critical Thinker), gồm 9 môn giáo dục sớm dạy bằng tiếng Anh hàng đầu của Mỹ, thầy cô ở Fairy luôn kết hợp đan xen những hội thoại giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày để các con luôn tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày. Ba mẹ hãy cùng xem các bạn Happy 5B hôm nay học giao tiếp với thầy thế nào nhé!

Các cấu trúc câu giao tiếp:
– What is your name? (Tên con là gì?)_My name is Strawberry. (Con tên là Dâu Tây.)
– How old are you? (Con mấy tuổi?)_I’m 5 years old. (Con 5 tuổi).
– Where are you from? (Con đến từ đâu?)_I’m from Vietnam. (Con đến từ Việt Nam).
– What can you do? (Con có thể làm gì?)_I can swim. (Con có thể bơi.)
– What food do you like to eat? (Con thích đồ ăn gì?)_I like to eat pizza. (Con thích ăn pizza).

 

Bài Viết Liên Quan