Fairy School
Nơi làm việc của những em bé hạnh phúc
20
MONTESSORI: Tìm hiểu về mặt trời

Trẻ biết được tác dụng và tác hại của ánh năng mặt trời đối với cuộc sống của con người, loài vật và cây cỏ trên trái đất. Trẻ biết khi đi ra nắng phải đội mũ, nón, mang quần áo phải phù hớp với mùa hè