• HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN THƠ TRUYỆN BÀI HÁT

Tốc độ nhanh chậm trong vận động

20/08/2021|

Lứa tuổi: dưới 3 tuổi và từ 3-6 tuổi Nội dung bài học: *Chuẩn bị: Link hoạt động *Hướng dẫn thực hiện: Để bé có thể thực hiện hoạt động này, bố mẹ tải link...

  • HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN THƠ TRUYỆN BÀI HÁT

Các nốt nhạc ĐỒ RÊ MI PHA SOL

20/08/2021|

Lứa tuổi: dưới 3 tuổi và từ 3-6 tuổi Nội dung bài học: Nhạc lý cơ bản là rất xa vời và khó hiểu với trẻ mầm non? Khóa Sol là gì? Các nốt nhạc...