Lứa tuổi: dưới 3 tuổi và từ 3-6 tuổi

Nội dung bài học:

Nhạc lý cơ bản là rất xa vời và khó hiểu với trẻ mầm non? Khóa Sol là gì? Các nốt nhạc ĐỒ RÊ MI PHA SOL LA SI ĐỐ và vị trí của các nốt nhạc trên khuông nhạc như thế nào? Tất cả những kiến thức đó được mang đến rất gần gũi, dễ hiểu và vô cùng sinh động, mời các con cùng tìm hiểu nhé!

Bài Viết Liên Quan