• HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN STEAM

STEAM MATH: “Đếm cánh hoa”

05/09/2021|

Hướng dẫn bé dán hoặc xếp những đôi bàn tay, bàn chân trên sàn nhà, hoặc một mặt phẳng khác, lập trình các bước nhảy theo quy luật của bé hoặc của bố mẹ …

  • HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN STEAM

STEAM SCIENCE: “Cơn mưa màu sắc”

05/09/2021|

Bố mẹ cùng trẻ quan sát sẽ thấy những hạt giọt màu thực phẩm nặng hơn dầu ăn sẽ tách ra và rơi xuống nước, nhìn như cơn mưa sắc màu thật là thú vị!...