Các từ vựng về đồ chơi: rubik’s cube, dice, building blocks, rocking horse.

Lứa tuổi: 3-6 tuổi
Nội dung bài học:
Chuẩn bị:
Các từ vựng về nghề nghiệp: rubik’s cube, dice, building blocks, rocking horse.
Hướng dẫn thực hiện:
Để bé có thể thực hiện hoạt động này, bố mẹ hãy hướng dẫn bé làm theo các bước sau:
Bước 1: Tải link bài học về máy. Trong khi xem video bài học, bố mẹ có thể dừng ở bất kì hình ảnh nào và luyện tập từ, mẫu câu với trẻ.
Bước 2: Nghe và luyện tập các từ vựng và mẫu câu:
– Is this a …?
– Yes, it is/ No, it isn’t.…
Bước 3: Ôn tập: Hãy cùng ôn tập bài về đồ chơi của buổi hôm trước và bài mới hôm nay nhé
Bước 4: Tìm những đồ chơi bị giấu: Bố mẹ sẽ chuẩn bị một số đồ chơi liên quan đến các từ vựng đã học và giấu chúng đi. Sau đó, bố mẹ sẽ nói ” Tôi muốn tìm ….”, các bé sẽ phải tìm thật nhanh đồ chơi đó trong 10 giây. Và sẽ nhận được kẹo hoặc bánh quy ứng với mỗi đồ chơi mình tìm được.
Ba mẹ đừng quên chụp ảnh tiết học tại nhà và chia sẻ trong phần comment dưới bài học trên Fanpage nhé.
Chúc các bé học thật vui!

Bài Viết Liên Quan