Fairy School
Nơi làm việc của những em bé hạnh phúc

Học phí tại Fairy FULL

 • Tiếng Anh
 • Montessori
 • Xe đưa đón
 • Lớp năng khiếu
 • School Bus
 • Cafeteria: Breakfast, Lunch, Supper
 • Sport games
Hệ tiêu chuẩn
 • 3.000.000
  / tháng
 • 30.000.000
  /năm
 • Tiếng Anh
 • Montessori
 • Xe đưa đón
 • Lớp năng khiếu
 • School Bus
 • Cafeteria: Breakfast, Lunch, Supper
 • Sport games
Hệ nâng cao
 • $30
  per month
 • $27
  per month
 • Languages: Chinese, Spanish, Japanese
 • Cafeteria: Breakfast, Lunch, Supper
 • Sport games and activities
 • Camping on Mountains
 • School Bus
 • Cafeteria: Breakfast, Lunch, Supper
 • Sport games
Hệ cao cấp
 • $42
  per month
 • $40
  per month
 • Languages: Chinese, Spanish, Japanese
 • Cafeteria: Breakfast, Lunch, Supper
 • Sport games and activities
 • Camping on Mountains
 • School Bus
 • Cafeteria: Breakfast, Lunch, Supper
 • Sport games

NHẬN TƯ VẤN NGAY

Thông tin học phí, ưu đãi & học thử miễn phí  16

  NĂM TUỔI

  6

  CƠ SỞ

  50

  LỚP HỌC

  6000

  HỌC SINH

  200

  GIÁO VIÊN

  50

  BẰNG KHEN