Fairy School
Nơi làm việc của những em bé hạnh phúc

Khóa học mầm non online tốt nhất

Sắp xếp theo:
Bộ Lọc Khóa Học

CHỌN NỘI DUNG

Lứa tuổi

ĐÁNH GIÁ

Miễn phí
Phát triển thể chất cho trẻ
300.000đ 200.000đ
Fairy School
BÀI TẬP VẬN ĐỘNG Ba mẹ có biết? Vận động giúp cải thiện cơ bắp, tăng khả năng phối hợp, khả năng miễn dịch, tốc độ trao đổi chất, cải thiện tâm trạ...
6 Bài giảng
300.000đ 200.000đ
Miễn phí
Fairy School
GIÁO DỤC STEAM Ba mẹ có biết? STEAM là sự kết hợp STEM và Art, STEM tích hợp các yếu tố Khoa học – Science; Công nghệ – Technology; Kỹ ...
Từ 3 đến 6 tuổi
1 Bài giảng
Miễn phí
Miễn phí
Fairy School
GIÁO DỤC STEAM Ba mẹ có biết? STEAM là sự kết hợp STEM và Art, STEM tích hợp các yếu tố Khoa học – Science; Công nghệ – Technology; Kỹ ...
Từ 3 đến 6 tuổi
3 Bài giảng
Miễn phí
Miễn phí
Giáo dục STEAM
Miễn phí
Fairy School
GIÁO DỤC STEAM Ba mẹ có biết? STEAM là sự kết hợp STEM và Art, STEM tích hợp các yếu tố Khoa học – Science; Công nghệ – Technology; Kỹ ...
Từ 3 đến 6 tuổi
2 Bài giảng
Miễn phí
Miễn phí
Fairy School
GIÁO DỤC STEAM Ba mẹ có biết? STEAM là sự kết hợp STEM và Art, STEM tích hợp các yếu tố Khoa học – Science; Công nghệ – Technology; Kỹ ...
Từ 3 đến 6 tuổi
6 Bài giảng
Miễn phí
Miễn phí
Hành trang cho bé vào lớp 1
Miễn phí
Fairy School
HÀNH TRANG CHO BÉ VÀO LỚP 1 Bố mẹ có biết? – Rất nhiều ba mẹ đã vô cùng lo lắng khi có con chuẩn bị bước vào lớp 1. – Rất nhiều em bé đã gặp khó kh...
Từ 3 đến 6 tuổi
7 Bài giảng
Miễn phí
Miễn phí
Hành trang cho bé vào lớp 1
Miễn phí
Fairy School
HÀNH TRANG CHO BÉ VÀO LỚP 1 Bố mẹ có biết? – Rất nhiều ba mẹ đã vô cùng lo lắng khi có con chuẩn bị bước vào lớp 1. – Rất nhiều em bé đã gặp khó kh...
Từ 3 đến 6 tuổi
9 Bài giảng
Miễn phí
Miễn phí
Tráo thẻ Glenn Doman
Miễn phí
Fairy School
TRÁO THẺ GLENN DOMAN Ba mẹ có biết? Phương pháp giáo dục sớm glenn doman là phương pháp giáo dục do giáo sư Glenn Doman cùng các cộng sự nghiên cứu...
Từ 0 đến 3 tuổi
5 Bài giảng
Miễn phí