Fairy School
Nơi làm việc của những em bé hạnh phúc

Khóa học mầm non online tốt nhất

Sắp xếp theo:
Bộ Lọc Khóa Học

CHỌN NỘI DUNG HỌC

ĐÁNH GIÁ

Miễn phí
Phát triển thể chất cho trẻ
1 buổi
Miễn phí
MASSAGE BABY Ba mẹ có biết? Có rất nhiều lợi ích cho việc tắm, massage đúng cách cho bé như: – Thắt chặt sợi dây liên kết giữa cha, mẹ & ...
Từ 0 đến 3 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí
Miễn phí
TRÁO THẺ GLENN DOMAN Ba mẹ có biết? Phương pháp giáo dục sớm glenn doman là phương pháp giáo dục do giáo sư Glenn Doman cùng các cộng sự nghiên cứu...
Từ 0 đến 3 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí
Miễn phí
TRÁO THẺ GLENN DOMAN Ba mẹ có biết? Phương pháp giáo dục sớm glenn doman là phương pháp giáo dục do giáo sư Glenn Doman cùng các cộng sự nghiên cứu...
Từ 0 đến 3 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí
Miễn phí
HÀNH TRANG CHO BÉ VÀO LỚP 1 Bố mẹ có biết? – Rất nhiều ba mẹ đã vô cùng lo lắng khi có con chuẩn bị bước vào lớp 1. – Rất nhiều em bé đã gặp khó kh...
Từ 3 đến 6 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí
Miễn phí
HÀNH TRANG CHO BÉ VÀO LỚP 1 Bố mẹ có biết? – Rất nhiều ba mẹ đã vô cùng lo lắng khi có con chuẩn bị bước vào lớp 1. – Rất nhiều em bé đã gặp khó kh...
Từ 3 đến 6 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí
Miễn phí
PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI Ba mẹ có biết? Từ 0 đến 6 tuổi là thời kỳ nhạy cảm: Trẻ có thể tiếp nhận thông tin từ môi trường xung quanh rất nhanh. Trẻ k...
Từ 0 đến 3 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí
Miễn phí
Làm quen chữ cái và số
1 buổi
Miễn phí
LÀM QUEN VỚI CHỮ VÀ SỐ Ba mẹ có biết? Phương pháp dạy trẻ làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi làm quen với chữ cái không chỉ nhằm giúp trẻ ...
Từ 3 đến 6 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí
Miễn phí
Làm quen chữ cái và số
1 buổi
Miễn phí
LÀM QUEN VỚI CHỮ VÀ SỐ Ba mẹ có biết? Phương pháp dạy trẻ làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi làm quen với chữ cái không chỉ nhằm giúp trẻ ...
Từ 3 đến 6 tuổi
1 Bài giảng
1 buổi
Add to Wishlist
Miễn phí