• HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN MONTESSORI

MONTESSORI: Tìm hiểu về mặt trời

05/09/2021|

Trẻ biết được tác dụng và tác hại của ánh năng mặt trời đối với cuộc sống của con người, loài vật và cây cỏ trên trái đất. Trẻ biết khi đi ra nắng phải...